AjoRanta Group Ab on liiketoiminnan kehittämiseen ja rahoitukseen keskittynyt yritys.

FI

EN

SE

Ajorannalta löytyvät Palvelut yrityksen elinkaaren erivaiheiden tarpeisiin. - Kaikkea ei kannata tehdä yksin!

 "Managerointi on menestyksen tikapuiden tehokiipeämistä; johtajuus arvioi nojaavatko tikapuut alun pitäen oikeaa seinää vasten."

    — Stephen R. Covey

AJORANTA GROUP

 AjoRanta on kehitysyhtiö, joka keskittyy uusien liiketoimintamahdollisuuksien innovointiin, kehittämiseen, markkinointiin ja tuotteistamiseen. Lisäksi yritys tarjoaa työvälineet asiakasyritysten toimintojen tehostamiseen ja kassavirran hallintaan.

 

AjoRanta kehittää yhdessä yrityksen kanssa liiketoimintastrategioita, ansaintamalleja, palvelu- ja toimintakonsepteja sekä yrityksen ICT – ja logistisia toimintoja. Avustamme yritysjärjestelyissä, taloushallinnon, PR- ja HR prosessien kehittämisessä ja ulkoistuksessa. Asiantuntijoillamme on vahva kokemus myös kasvuyritysten rahoituksen hankinnasta.

 

AjoRanta on erikoistunut erityisesti startti- ja kasvuvaiheessa oleviin yrityksiin, jotka keskittyvät Internetin, uusien liiketoimintamallien ja toimintatapojen jalostamiseen kannattavaksi liiketoiminnaksi. AjoRanta hallinnoin myös liike-, toimisto- ja asuinhuoneistoja, joita se myy ja vuokraa.

 

Johtavana ajatuksena yrityksellä on tarjota asiakkailleen juuri sitä mitä he tarvitsevat. "Tehdään yhdessä" ja annetaan yritykselle mahdollisuus keskittyä juuri siihen missä se on parhaimillaan.

PALVELUT

BUSINESS JA RAHOITUS

 • Uusien liiketoiminta konseptien suunnittelu ja toteutus.
 • Strategiaprosessit ja niiden toteutukset.
 • Yritysjärjestelyt ja -saneeraukset.
 • Pääomasijoitustoiminta.
 • Rahoitusjärjestelyt ja hankinta.
 • Hallitustyö- ja johtoryhmäskentely.
 • Aloittavien ja kasvuvaiheessa olevien yritysten rahoituspalvelut.
 • HR ja taloushallintopalveluiden kehitys.
 • PR ja yhteistyötoiminnan kehitys.
 • Myynti - ja markkinointikonsultointi.
 • Lakiasiat.

PALVELU JA LOGISTIIKKA

 Asiantuntijamme auttavat sinua toimitusketjun hallinnassa ja optimoinnissa.

 

Avustamme hankinta-, varastointi-, kuljetus- ja jakelupalveluiden sekä järjestelmien suunnittelussa ja toteutuksessa. Avustamme oikeiden tuote- ja palveluratkaisujen valinnassa ja toteutuksessa.

KIINTEISTÖT JA ASUNNOT

Etsimme tarpeidesi mukaiset tilat, teemme tarvittavat muutokset ja remontoinnit suunnitelmiesi mukaan. Toteutamme tilasuunnittelun ja AV - laitteiden asennukset yms.

 

AjoRanta toimii omien ja asiakkaiden kiinteistö varainhoitajana.Tunnemme kaikki kiinteistötyypit ja kykenevät vastaamaan asiakkaidemme tarpeisiin olipa kyseessä suora tai epäsuora, julkinen tai yksityinen, koti- tai ulkomainen reaalinen sijoitus Kehitämme sopivan ratkaisun yhdessä kunkin sijoittajan kanssa ja toimitamme sen ajallaan kansainvälisesti yleisesti hyväksyttyjen tarkkuus- ja asiantuntemusvaatimusten mukaisesti.

YHTEYSTIEDOT

"Johtajan tärkein ominaisuus on rohkeus tehdä päätöksiä."

— Gustaf Hägglund

VENTURE GYM

Venture Gym on yrityskiihdyttämö, joka tarjoaa palveluita erityisesti start-up - ja kasvua hakeville yrityksille. Yritys on tuotteistanut oman Bootcamp ohjelman, jonka avulla kiihdytetään yritysten menestymismahdollisuuksia

VENTURE MARINA ORG

Venture Marina on vapaaehtoinen ja voittoa tavoittelematon yhteisö, jonka tavoitteena on tukea sekä edistää alueella toimien yritysten ja yrittäjien menestymismahdollisuuksia niin kotimaan kuin ulkomaan markkinoilla.

HALLITUSAM

MATTILAISET RY

Hallitusammattilaiset ry (DIF) on voittoa tavoittelematon yhdistys, joka auttaa suomalaisia yrityksiä menestymään edistämällä hyvää hallitustyöskentelyä.

EcoDa

EcoDa on voit­toa ta­voit­te­le­ma­ton yh­dis­tys, jon­ka päämääränä on välittää EU:n jäsen­mai­den kan­nan­ot­to­ja EU:n päättäjil­le hyvään hal­lin­to­ta­paan liit­ty­vissä asiois­sa. Eco­Da an­taa yh­dis­tyk­sel­le suo­ran in­for­maa­tio- ja vai­ku­tus­ka­na­van Brys­se­liin, jos­sa eco­Dal­la on vi­ral­li­nen sta­tus.

LOGY RY

LOGY ry on Suomen suurin logistiikan ja hankinnan asiantuntijoiden verkosto. Jäsenilleen LOGY tarjoaa alan tuoreimman tiedon, hyödyllisimmät ideat ja arvokkaimmat kontaktit.

“People Who Feel Good about Themselves - Produce Good Results”

VAHVUUDET

RAHOITUS

LIIKETOIMINTAOSAAMINEN

JOHTAMINEN

KANSAINVÄLISTYMINEN

HISTORIA

Eletään vuotta 1929, Graf Zeppelin lentää maailman ympäri, New Yorkin suuri pörssiromahdus käynnistää koko maailmaa ravistelevan laman.

Samaan aikaan ravistelee Suomea suuri satama lakko. Myllerryksestä huolimatta ja osaksi siintä johtuen yritys aloitti toimintansa.

 

Näistä ajoita yrityksen toiminta ja liikeidea ovat muuttunut vuosien saatossa huomattavasti.

Vuonna 2006 yritys määritteli uudestaan toiminta-ajatuksensa ja muutti virallisen nimensä Oy Ajoranta Investor AB:ksi ja vuonna yhtiö kiteytti liiketoiminta-ajatuksen ja muutti nimensä Oy AjoRanta Group oy:ksi.

 

Yrityksen "sateenvarjona" toimii AjoRanta Group, joka tarjoaa ja toteuttaa yrityksen HR-, laki ja taloushallintopalvelut.

AjoRanta Investor toimii sijoitus- ja rahoituspalveluiden tuottajana.

AjoRanta Service toteuttaa huolto-, ylläpito- ja kiinteistöjen jalostamiseen liittyvät palvelut.

"Ainoa syy ajalle on se, että kaikki ei tapahtuisi

samaan aikaan."

 

-Albert Einstein

 

Oy AjoRanta Group Ab

 

Hallinto

CEO Matti Nikkola

+358 50 597 6669

e-mail:matti.nikkola(at)ajoranta.fi

 

Projektit ja myynti

+358 50 310 6000

 

Pääkonttori ja postiosoite:

Rytäniementie 19 as 2 48310 KOTKA

 

Toimisto:

Juha Vainion katu 2 48100 KOTKA

 

Laskutusosoite:

Oy AJoRanta Group Ab

PL 70987

00063 LASKUNET

 

Jotta skannauspalvelu voi kohdistaa laskunne, tulee tämä laskutusosoite tulostaa myös itse laskuun eikä pelkästään kirjekuoreen. Pyydämme Teitä myös huomioimaan, että tähän laskutusosoitteeseen ei saa lähettää muuta materiaalia kuin laskuja eli esimerkiksi tiedotusten ja markkinointimateriaalin postiosoite pysyy ennallaan.

 

Verkkolaskutusosoite:

Operaattori: OpusCapita (003710948874)

Verkkolaskuosoite: 003720626879

OVT-tunnus: 003720626879

 

y-tunnus: 2062687-9

LEI:  743700SN3GULIJMF8828

VASTUUNRAJAUS

 

AjoRannan www-sivut toimitetaan "sellaisina kuin ne ovat". AjoRanta pyrkii mahdollisuuksiensa mukaan varmistamaan, että sivuilla oleva tieto on ajantasaista ja oikeaa, mutta ei anna tästä mitään takuuta. AjoRanta pidättää oikeuden muuttaa sivuja ja rajoittaa sivuille pääsyä milloin tahansa. AjoRanta ei anna mitään takuuta sivujen saatavuudesta, virheettömyydestä, luotettavuudesta tai sisällöstä, eikä sisällön soveltumisesta tiettyyn tarkoitukseen. AjoRanta ei ole vastuussa mistään sivuilla tarjoamansa tiedon tai palvelun tai sen keskeytymisestä aiheutuvasta suorasta, epäsuorasta, välittömästä tai välillisestä vahingosta, eikä myöskään nk. puhtaasta varallisuusvahingosta. AjoRannan vastuu rajoittuu joka tilanteessa Suomen lain pakottaviin vastuusäännöksiin. AjoRanta ei ole vastuussa mistään kolmannen osapuolen www-sivujen sisältämästä aineistosta, eikä mahdollisen linkin esiintyminen AjoRannan sivuilla tarkoita, että yritys mainostaisi, kannattaisi tai suosittelisi kyseisiä sivuja tai niillä mainittuja tuotteita, palveluita tai sivujen haltijaa. Mitään näillä sivuilla esitettävää aineistoa ei tule käsittää arvopaperien tai johdannaisten osto- tai myyntitarjoukseksi, eikä myöskään muuksi kehotukseksi tai suositukseksi sijoitukseen tai muuhun toimenpiteeseen.

All content © Oy AjoRanta Group Ab. All rights reserved.

 • Uusien liiketoiminta konseptien suunnittelu ja toteutus.
 • Strategiaprosessit ja niiden toteutukset.
 • Yritysjärjestelyt ja -saneeraukset.
 • Pääomasijoitustoiminta.
 • Rahoitusjärjestelyt ja hankinta.
 • Hallitustyö- ja johtoryhmäskentely.
 • Aloittavien ja kasvuvaiheessa olevien yritysten rahoituspalvelut.
 • HR ja taloushallintopalveluiden kehitys.
 • PR ja yhteistyötoiminnan kehitys.